Hızlı Erişim

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI (1.YERLEŞTİRME)

                                T.C.                                         

ORDU ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI (1.YERLEŞTİRME)

 

 SONUÇ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

17-18-19 Ağustos 2022

 

 

1.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

 

23 Ağustos 2022

 

 

2.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı (ODÜ-ULOS Sonuçlarına Göre)

 

07 -08- 09 Eylül 2022

 

 

2.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemeleri

 

3.Yerleştirme *

(Diğer Devlet Üniversitelerin YÖS Sonucuna göre)

 

*(Değişik: 20.04.2022 - 2022/53 sayılı Senato Kararı) Koordinatörlük tarafından yapılan sınavın sonucuna göre başvuru için yeterli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi gerçekleştirilir. Koordinatörlük tarafından ODÜ-ULOS sınavı sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile diğer Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan YÖS puanı üstünlüğüne göre başvuru alınır ve yerleştirme yapılır. Bunun sonrasında kontenjanların tekrar boş kalması halinde ise dilekçe ile ve on line başvuru alınabilir, yerleştirme yapılabilir.

 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara müracaat eden adaylar ilgili birimin yapacağı yetenek sınavına gireceklerdir.

 

  

 KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

a)      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)      Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c)      Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

d)    Yanlış beyan ile programlarımıza kayıt hakkı kazanmış ancak, kesin kayıt esnasında istenilen asıl belgeleriniz ile beyanınız/belgeniz arasında fark olması, istenilen belgelerin sunulamaması ya da kriterleri sağlamadığınız tespit edildiğinde kayıt hakkınız iptal edilir.

e)  Gerekli görülmesi halinde, adaylardan ek belgeler talep edilebilir ve eksik belgelerin temin edilmemesi durumunda kayıt hakkı iptal edilir.

 

Kayıt Yeri ve Saati: Kayıtlar hafta içi mesai saatlerinde (08:30-16:30) Ordu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nde  yapılacaktır.

 

 

KAYIT EVRAKLARI:

 

a) Lise diplomasının aslı (Türk Dış temsilciliklerinden Apostille yapılmış) ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden  (Eğitim Ataşeliği) alınacak ‘ Denklik Belgesi’nin aslı,

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

d) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

e) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,

f) Pasaportun veya resmi makamlardan alına kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

g) Katkı payının /öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.)

h)  Fotoğraf ( 4 adet),

i) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,

j) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

k) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,

l) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,

m) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde ibraz etmesi zorunludur.)

n) Adayın başvuru yaptığı Sınav Sonuç Belgesi ( Belgelerinde doğrulama kodu veya almış olduğu kurumdan onaylı olmak zorundadır.)

o) Not belgesinin aslı ve Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

p) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

r) Mavi Kartlı olanların Mavi Kart Fotokopisi (Asıllarını yanınızda bulundurunuz.)

s) Varsa, bölüm/programlar tarafından kesin kayıtta istenen diğer özel belgeler.

 

 

ÖNEMLİ NOT

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği  –  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Fatsa Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme  - Gemi Makineleri İşletmeciliği Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların;

 

a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM:

Koordinatör: 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU

0452 2265200/5557

hasanhuseyinmutlu@odu.edu.tr

 


Eklenme Tarihi : 01-08-2022 16:51:02